24.09.2007

GDJ - pierwsze wrażenia

Dopiero co zakończyło się robocze spotkanie Wikipedystów w Częstochowie, znane pod (prawie)kryptonimem GDJ - czas na pierwsze wrażenia.

Moim zdaniem impreza była udana. Oczywiście były pewne czasowe poślizgi i drobne zmiany planu. Ale nieformalna atmosfera tego spotkania sprzyjała nieskrępowanej wymianie poglądów.

Zgodnie z mottem spotkania "Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak?" przeprowadziliśmy wybiórczą ocenę obecnego stanu polskiej Wikipedii, ustaliliśmy pewne dane i rzuciliśmy trochę konkretnych pomysłów na działania poprawiające stan rzeczy.

Jednymi z oczywistych powszechnie podzielanych konstatacji było stwierdzenie, że:


  1. jakość zawartości merytorycznej pozostawia wiele do życzenia
  2. aby poprawić jakość, potrzeba szerokich rzesz (nowych) Wikipedystów


Następnym ze stwierdzeń, które przewijało się w dyskusji była potrzeba rozwoju inicjatywy pomocy nowicjuszom i wśród nich szukanie nowych autorów.

Wielu z dyskutantów odnosiło wrażenie, że mimo, iż w ciągu ostatniego czasu jakość systemu pomocy w polskiej Wikipedii znacząco się poprawiła, nadal dla całkowitych nowicjuszy jest on trudny, niezbyt dobrze dostępny i zbyt skomplikowany (mało intuicyjny).

Te dwie sprawy powinny w krótkim czasie doprowadzić do powstania nowych inicjatyw: poprawy systemu pomocy i utworzenia Wikiprojektu mentoringu dla nowych autorów polskiej Wikipedii.

Brak komentarzy: