13.04.2011

Włosi promują Wikiźródła

Ci Włosi są niesamowici to już kolejny z bardzo dobrych i profesjonalnie przygotowanych informacyjnych materiałów wideo (dostępnych na Youtube.com).
Po

    La WikiGuida di Wikipedia - Przewodniku po Wikipedii
  • Verificabilità e punto di vista neutrale - Weryfikowalności i neutralnym punkcie widzenia
  • La WikiGuida di Wikimedia Commons - Przewodniku po Wikimedia Commons
Przyszedł czas na La WikiGuida di Wikisource - Przewodnik po Wikiźródłach.

Czy Polska Wikipedia coś takiego ma ? O ile wiem to nie. Ile trzeba ludzi i pracy żeby coś takiego zrobić?