30.05.2011

Wikimedia Commons - The Picture of the Year 2010

W gigantycznym repozytorium multimediów Wikimedia Commons, które służy przede wszystkim Wikipedii i innym projektom pod egidą Wikimedia Foundation, odbywa się właśnie końcowa rozgrywka w corocznym konkursie na najlepszą grafikę roku.

POTY 2010


Mój faworyt:


Mostar - Panorama Starego Miasta - Stary Most i rzeka Neretwa.

Autor: Ramirez

Licencja: GNU FDL i CC-SA 3.0

27.05.2011

Wikipedia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ?

Rozpoczęto kampanię na rzecz zgłoszenia kandydatury Wikipedii, w celu wpisania jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (jeśli chodzi o ścisłość to na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego).

Początkowo inicjatywę taką zgłosiła niemiecka Wikimedia (PR: Catrin Schoneville), a następnie została ona poparta przez Wikimedia Foundation, a także sam współtwórca Wikipedii i jej sztandarowy celebryta Jimmy Wales.


Żródło: http://wke.wikimedia.de/wiki/images/thumb/0/08/Wales1.jpg/280px-Wales1.jpg, autor nie do ustalenia

Niemiecka Wikimedia podchodzi do tego bardzo poważnie (jak to na Niemców przystało)

Pomysł jest dość karkołomny i może budzić wątpliwości.

Wikipedia z pewnością jest wybitnym zjawiskiem Internetu. Niezaprzeczalnie ma swój znaczący dorobek i wkład w nowatorskie rozwiązania globalnej współpracy dla gromadzenia i udostępniania wiedzy i informacji.

Ale czy jest już światowym dziedzictwem ludzkiej myśli ? Kulturalnym, wielopokoleniowym wytworem utrwalonych społeczeństw ? Takim jak: flamenco, kuchnia francuska czy też tradycyjna medycyna chińska ? Wątpię.

Zupełnym nieporozumieniem jest stawianie Wikipedii/Wikimedii na równi z dziełami architektury i budownictwa. Po pierwsze trzeba zachować proporcję, a po drugie nie startować w niewłaściwej konkurencji.

Patrząc na kandydowanie Wikipedii jako zamierzone wydarzenie medialne nastawione na promocję Wikipedii, poprawę jej wizerunku i pozyskiwanie przyszłych sponsorów, bez realnych perspektyw nawet dostąpienia jego rozpatrzenia, można uznać je za dość przemyślne i mogące potencjalnie przynieść korzyści. Istnieje jednak pewne ryzyko wywołania pewnych niekorzystnych dla Wikipedii/Wikimedii reperkusji.

Zastanawiam się też, jakie będą następstwa na płaszczyźnie poszczególnych społeczności Wikipedii. Czy podbudowanie ducha i przyciągnięcie nowych adeptów do projektów WP/WM czy też tracenie motywacji i wbijanie się w niepotrzebne samozadowolenie.

Chyba jednak za mało "reklamy" mają pewne lokalne i o mniejszym kalibrze działania takie jak: GLAM, Wiki lubi zabytki, czy też Wikiekspedycja (szczególnie w wydaniu międzynarodowym, wielokulturowym).

26.05.2011

Wiki lubi zabytki

Inicjatywa " Wiki lubi zabytki" (w ramach szerszej ogólnoeuropejskiej pod nazwą "Wikipedia Loves Monuments") to międzynarodowy konkurs fotograficzny, który jest otwarty dla wszystkich i ma celu fotografowanie możliwie największej ilości zabytków w wielu krajach w Europie.

Akcja ta została zapoczątkowana w Holandii w 2010 roku (wyniki), a nowa edycja z 2011 roku zostanie rozszerzona na wiele krajów europejskich.

Kraje które zgłosiły swój udział:
Andora - Austria - Białoruś - Belgia - Dania - Estonia - Finlandia - Francja - Niemcy - Holandia - Polska - Portugalia - Rumunia - Hiszpania - Szwecja - Szwajcaria (a także Katalonia)

Strony internetowe poszczególnych państw:

W Polsce fotografowane przez Wikipedystów będą zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs odbędzie się w dniach 1-30 września, a dziesięć najlepszych fotografii z Polski zostanie nominowanych do konkursu ogólnoeuropejskiego.

"Wiki lubi zabytki" jest ciekawą, wartościową inicjatywą, która z jednej strony poszerza zasoby Wikimedia Commons fotograficzne dostępne na wolnych licencjach, a poza tym stanowi otwarcie Wiki na inne środowiska, a także zachowanie dla potomności dokumentacji fotograficznej cennych dla kultury wielu krajów obiektów.

16.05.2011

Gdzie bije serce Wikipedii ?

Pojawiło się, zaanonsowane na liście dyskusyjnej Wiki-En, nowe i o specyficznym zastosowaniu narzędzie statystyk edycji w największych wersjach językowych Wikipedii (dostępne są następujące języki: ca / de / en / es / fi / fr / it / ja / nl / no / pl / pt / ru / sv / ta / uk / zh).

Narzędzie to pokazuje artykuły, które były w danym przedziale czasowym edytowane przez największą ilość użytkowników. Podobne jest do narzędzia Wikirage, ale pokazuje tylko nowe artykuły.

Czyli gdzie bije serce polskiej Wikipedii ?

Zobaczmy: TUTAJ.