02.11.2011

Jakość i poprawność Wikipedii - nowe badanie

Wikimedia Foundation zleciła zewnętrznym instytucjom (firmie Epic z branży e-learning i uniwersytetowi Oxford) przeprowadzenie porównawczego badania jakości i poprawności Wikipedii.Badanie z 2005 roku dokonane przez prestiżowy tygodnik naukowy Nature porównało hasła z różnych dziedzin nauki w Wikipedii i Encyclopaedia Britannica. Choć było to dużym zaskoczeniem jakość i poprawność haseł Wikipedii nie odbiegała znacznie od tej najsławniejszej i opracowanej z wykorzystaniem znacznych sił i środków encyklopedii.

Teraz zlecona analiza nie będzie tylko dotyczyła tylko haseł naukowych, będzie przeprowadzona bardziej rygorystycznie i obejmie także hasła w językach innych niż angielski. Jej celem będzie wyciągnięcie wniosków z wykrytych niedociągnięć i wskazanie metod poprawy jakości i zawartości merytorycznej haseł.

Zakończenie projektu, który wystartował w październiku 2011 jest przewidywane na kwiecień 2012 roku, a jego wyniki zostaną opublikowane w formie oryginalnej pracy badawczej w periodyku typu open access, a także na sympozjach i konferencjach naukowych.

Informacje na temat badania: