27.07.2011

Wikimedia Research Newsletter


Ukazał się pierwszy numer Wikimedia Research Newsletter - biuletynu, który co miesiąc przedstawia przegląd badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z projektami Wikimedia. 
Biuletyn jest wspólną  inicjatywą Signpost i Wikimedia Research Committee.

Już od wielu lat projekty Wikimedia (oczywiście przede wszystkim Wikipedia) są częstym obiektem badań
naukowych. Dominują prace socjologiczne, które próbują zbadać mechanizmy społecznych interakcji autorów (Wikimedian), a także analizy informatyczne różnych aspektów tworzenia treści lub działań z nimi  powiązanych. 

Szczególne znaczenie wydaje się mieć doroczne spotkanie Open Knowledge Foundation  w Berlinie (OKCon).
 Pierwszego dnia miały miejsce warsztaty "Wikipedia i badania naukowe", które wzbudziły znaczne zainteresowanie publiczności (sala wypełniona po brzegi).
Ciekawe jest podsumowanie, z którego można się dowiedzieć, że powstało do tej pory ponad 2100 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych periodykach  i 38 doktoratów ( źródło).


Fundacja Wikimedia zorganizowała badanie (które kończy się we wrześniu br.) pn. "Wikimedia Summer of Research", podczas którego badacze starają się dociec dlaczego ubywa nowych edytorów Wikipedii.