08.09.2011

Wikizine

Co tam w Wikipedii piszczy ? Co zajmuje społeczność ? Jakie tematy wywołują gorącą dyskusję ?

Trudno jest trzymać rękę na pulsie tak szerokiego, złożonego i wielojęzycznego projektu. W tym celu powstały źródła informacji zbierające i
cyklicznie przestawiające zainteresowanym rzeszom czytelników.

W polskiej Wikipedii rolę taką pełnią: biuletyn Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a także agregator njusów (głównie z blogów) pn. Planeta Wikimedia. Doskonałym periodykiem sieciowym dotyczącym przede wszystkim angielskiej Wikipedii jest The Signpost.


Wikizine jest jak się sam określa "niezależnym, wewnętrznym biuletynem informacyjnym społeczności Wikimediów" (an independent internal news bulletin for the members of the Wikimedia community).
Biuletyn ten jest dostępny online, ale jest także dostępny w subskrypcji przesyłanej na adres e-mail.
Wikizine przechodził zmienne koleje losu. Inicjatywa ze wszech miar cenna, mająca ambicje wykraczać poza przytłaczający wszystko obszar anglojęzycznych Wikimediów. Jednak z jednej strony biuletyn ten cieszył się względnie małą popularnością wśród czytelników, a poza tym cierpiał na braki kadrowe, odbijające się jak mi się wydaje na jakości. Doszło do tego, że jego redaktor naczelny Walter ogłosił jego zamknięcie.

Nic straconego. Znany w społeczności Wikimediów Millosh (Miloš Rančić) podjął się inicjatywy rewitalizacji Wikizine.
Redaktorzy Wikizine zapraszają wszystkich mających ciekawe informacje dotyczące szerokiego spektrum projektów Wikimedia do włączenia się w redakcję dodając je albo na stronie Wiki:

Brak komentarzy: