15.03.2008

Jakość Wikipedii

Na liście dyskusyjnej Fundacji Wikimedia foundation-l znalazłem post szwedzkiego Wikipedysty i szefa
Wikipedia Sverige Lennarta Guldbrandssona nt. dyskusji i działań, które chcą wprowadzić na szwedzkiej Wikipedii w celu poprawy ogólnej jakości artykułów.

http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2008-March/039697.html

Jest powszechnie znane, że jakość dwóch Wikipedii angielskiej i niemieckiej została poddana kilku zewnętrznym testom i przeszły ją z pozytywnym skutkiem, nawet w porównaniu z potężnymi komercyjnymi rywalami.

Jednym z tematów przewodnich spotkania Wikipedystów w Częstochowie pn. "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak ?" (w skrócie GDJ) była ocena i poprawa jakości artykułów polskiej Wikipedii.

Ocena polskiej Wikipedii choćby wycinkowa i bez porównywania z komercyjnymi rywalami wskazuje na znaczne problemy jakościowe i brak systemowych mechanizmów poprawy jakości na wzór innych Wikipedii.

U podstawy jakości Wikipedii leży zasada weryfikowalności wsparta zasadą umieszczania treści już opublikowanych (a nie oryginalnych badań czy doniesień), a najlepsze artykuły gromadzone są w kategoriach artykułów medalowych i uznanych przez ogół Wikipedystów za dobrej jakości.

Oprócz tych stosunkowo nielicznych haseł, którymi polska Wikipedia na pewno może się pochwalić średnia jakość artykułu (np. wybranego losowo) artykułu jest zwykle niska. Ponieważ setki tysięcy haseł zostały stworzone przez boty, a większość haseł zaczyna się od zalążków złożonych z 2-3 zdań, potrzeba by bardzo wiele pracy i czasu aby podnieść tą średnią jakość artykułu polskiej Wikipedii.

Jednym ze sposobów, który był dyskutowany, ale do tej pory nie wniósł znaczącej zmiany na placu boju o jakość polskiej Wikipedii są Wikiprojekty.

Jak to robią inni:W telegraficznym skrócie 10 sposobów zaproponowanych przez Lennarta Guldbrandssona na szwedzkiej Wikipedii:

 1. bardzo kontrowersyjne! - kasować artykuły złej jakości (Delete the bad articles)
 2. zredukować ilość konfliktów i przez to zwiększyć ilość działań
  nakierowanych na produkcję i poprawę jakości artów (remove all
  conflicts)
 3. Dodać jakościomierz polskiej Wikipedii -- na stronie głównej i
  gdzie się da (add a quality meter)
  Na WP-En inicjatywa 100 000 featured articles
  Na WP-En lista Wikipedystów z największą ilością medalowych (u nas Filip M?)
 4. Zdobywać środki finansowe i przeznaczać je na poprawę jakości artów
  (get money)
 5. Zmiana podejścia do Wikiprojektów daje rezultaty (more clearly
  defined projects)
 6. Dążenie do zwiększania ilości (zaangażowanych Wikipedystów, więcej
  Wikipedystów = lepsza jakość artów) (rally more Wikipedians)
 7. Wyjście do świata zewnętrznego i wciąganie go w różne projekty
  (educate the general public in how Wikipedia works)
 8. Wciągnięcie ekspertów dla celów poprawy jakości WP (educate the
  experts in how Wikipedia works)
 9. Skoncentrowanie się na najważniejszych artach (concentration on the
  basic articles)
  u nas --> kanon polskiej Wikipedii, arty które powinna mieć każda
  Wikipedia i ich jakość
 10. Niespodzianka... czyli dodajcie swoje pomysły (surprise)


No, może prochu to oni nie wymyślili, ale liczy się działanie w kierunku poprawy - da to więcej niż trwanie w stanie obecnym. Jakbym słyszał echa GDJ w Częstochowie.

Brak komentarzy: