26.05.2011

Wiki lubi zabytki

Inicjatywa " Wiki lubi zabytki" (w ramach szerszej ogólnoeuropejskiej pod nazwą "Wikipedia Loves Monuments") to międzynarodowy konkurs fotograficzny, który jest otwarty dla wszystkich i ma celu fotografowanie możliwie największej ilości zabytków w wielu krajach w Europie.

Akcja ta została zapoczątkowana w Holandii w 2010 roku (wyniki), a nowa edycja z 2011 roku zostanie rozszerzona na wiele krajów europejskich.

Kraje które zgłosiły swój udział:
Andora - Austria - Białoruś - Belgia - Dania - Estonia - Finlandia - Francja - Niemcy - Holandia - Polska - Portugalia - Rumunia - Hiszpania - Szwecja - Szwajcaria (a także Katalonia)

Strony internetowe poszczególnych państw:

W Polsce fotografowane przez Wikipedystów będą zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs odbędzie się w dniach 1-30 września, a dziesięć najlepszych fotografii z Polski zostanie nominowanych do konkursu ogólnoeuropejskiego.

"Wiki lubi zabytki" jest ciekawą, wartościową inicjatywą, która z jednej strony poszerza zasoby Wikimedia Commons fotograficzne dostępne na wolnych licencjach, a poza tym stanowi otwarcie Wiki na inne środowiska, a także zachowanie dla potomności dokumentacji fotograficznej cennych dla kultury wielu krajów obiektów.

Brak komentarzy: