27.05.2011

Wikipedia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ?

Rozpoczęto kampanię na rzecz zgłoszenia kandydatury Wikipedii, w celu wpisania jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (jeśli chodzi o ścisłość to na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego).

Początkowo inicjatywę taką zgłosiła niemiecka Wikimedia (PR: Catrin Schoneville), a następnie została ona poparta przez Wikimedia Foundation, a także sam współtwórca Wikipedii i jej sztandarowy celebryta Jimmy Wales.


Żródło: http://wke.wikimedia.de/wiki/images/thumb/0/08/Wales1.jpg/280px-Wales1.jpg, autor nie do ustalenia

Niemiecka Wikimedia podchodzi do tego bardzo poważnie (jak to na Niemców przystało)

Pomysł jest dość karkołomny i może budzić wątpliwości.

Wikipedia z pewnością jest wybitnym zjawiskiem Internetu. Niezaprzeczalnie ma swój znaczący dorobek i wkład w nowatorskie rozwiązania globalnej współpracy dla gromadzenia i udostępniania wiedzy i informacji.

Ale czy jest już światowym dziedzictwem ludzkiej myśli ? Kulturalnym, wielopokoleniowym wytworem utrwalonych społeczeństw ? Takim jak: flamenco, kuchnia francuska czy też tradycyjna medycyna chińska ? Wątpię.

Zupełnym nieporozumieniem jest stawianie Wikipedii/Wikimedii na równi z dziełami architektury i budownictwa. Po pierwsze trzeba zachować proporcję, a po drugie nie startować w niewłaściwej konkurencji.

Patrząc na kandydowanie Wikipedii jako zamierzone wydarzenie medialne nastawione na promocję Wikipedii, poprawę jej wizerunku i pozyskiwanie przyszłych sponsorów, bez realnych perspektyw nawet dostąpienia jego rozpatrzenia, można uznać je za dość przemyślne i mogące potencjalnie przynieść korzyści. Istnieje jednak pewne ryzyko wywołania pewnych niekorzystnych dla Wikipedii/Wikimedii reperkusji.

Zastanawiam się też, jakie będą następstwa na płaszczyźnie poszczególnych społeczności Wikipedii. Czy podbudowanie ducha i przyciągnięcie nowych adeptów do projektów WP/WM czy też tracenie motywacji i wbijanie się w niepotrzebne samozadowolenie.

Chyba jednak za mało "reklamy" mają pewne lokalne i o mniejszym kalibrze działania takie jak: GLAM, Wiki lubi zabytki, czy też Wikiekspedycja (szczególnie w wydaniu międzynarodowym, wielokulturowym).

Brak komentarzy: