10.07.2007

Współpraca w Wikipedii

W ramach przygotowań do wiki(p/m)ediowej konferencji GDJ ("Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak?") powstaje opracowanie na temat przedsięwzięć wymagających współpracy Wikipedystów.

Niektóre projekty odnoszą sukces, inne popadają w stagnację i zapomnienie. Dlaczego się tak dzieje ? Co jest potrzebne aby osiągnąć sukces ? Co motywuje ludzi?

W Internecie pojawił się artykuł nt. współpracy online, który przedstawia poglądy współzałożyciela Wikipedii Jimmy'ego Walesa.

Jak osiągnąć sukces w wikiprzedsięwzięciach wymagających współpracy wielu?
Moje obserwacje:

  1. Wizja
  2. Ważność i przydatność danego przedsięwzięcia dla Wikipedii lub szerzej (przeświadczenie uczestników)
  3. Współzawodnictwo (nie dla wszystkich ważne)
  4. Szybkie i widoczne efekty (np. wyłapany hoax, likwidacja wandalizmu)

Brak komentarzy: